Ξενοδοχεία

Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες επιλέγουν λέβητες THERMOSTAHL για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων τους. Παρακάτω παραθέτουμε μία ενδεικτική λίστα ξενοδοχείων όπου έχουν τοποθετηθεί λέβητες THERMOSTAHL.

Φιλίππειον, Θεσσαλονίκη

Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Holiday Inn, Παιανία

Γαλαξίας, Καβάλα