Ατομική μονάδα πετρελαίου ES TECHNOVAL (23-69kW)

Aτοµικοί λέβητες πετρελαίου µε οριζόντιους αυλούς, τριών διαδροµών µε υπερπίεση στο θάλαµο καύσης (pressurized), ολοκληρωµένο λεβητοστάσιο σε µικρές διαστάσεις, λέβητας τριών διαδροµών για υψηλή απόδοση μεγαλύτερη του 91%, οβάλ κατασκευή για µεγαλύτερη θερµαινόµενη επιφάνεια, αθόρυβη λειτουργία, ολική µόνωση.

Καυστήρας πετρελαίου.
Ηλεκτρολογικός πίνακας.
Κυκλοφορητής.
Δοχείο διαστολής.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Σετ ασφαλείας 3 bar.
Αυτόματο εξαεριστικό.
Βάσεις οριζοντίωσης.

Τύπος

Ισχύς

[kcal/h]

[kW]

ES 23

20.000

23

ES 35

30.000

35

ES 47

40.000

47

ES 58

50.000

58

ES 69

60.000

69