ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CONDECAL ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ (17 – 58 kW)

Χαλύβδινος Λέβητας Νέας Τεχνολογίας Πετρελαίου-Αερίου

Χαλύβδινος λέβητας τύπου MONOBLOCK.

Πλούσια θερμαινόμενη επιφάνεια, ολική μόνωση, ελάχιστες απώλειες, μέγιστη απόδοση.

Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση σε μικρά λεβητοστάσια. Ιδανική λύση για πέρασμα από στενούς χώρους.

Ανοξείδωτος λέβητας συμπύκνωσης
Καυστήρας Low-NOx (προαιρετικά)
Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός
Δοχείο διαστολής
Πίνακας οργάνων
Βαλβίδα ασφαλείας
Αυτόματο εξαεριστικό
Κιτ απαγωγής συμπύκνωσης
Κιτ παραγωγής ΖΝΧ (προαιρετικά)

 

Τύποι

CD 17

CD 23

CD 35

CD 47

CD58

Ισχύς

kW

17

23

35

47

58

kcal/h

14.600

20.000

30.000

40.000

50.000

Διαστάσεις μονάδας [mm]

Πλάτος

500

500

500

500

500

Μήκος

990

990

1090

1190

1290

Ύψος

1100

1100

1100

1100

1100

Αντίθλιψη

mm H2O

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

Περιεκτικότητα νερού

lt

55

65

75

85

95

Πίεση λειτουργίας

bar

3

3

3

3

3

Παραγωγή συμπυκνωμάτων

l/h

5.0

6,1

7,2

8,0

9,1

Βάρος

kg

175

192

207

223

245

Δοχείο διαστολής

lt

12

12

12

18

18

Παροχές λέβητα

in

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

Παροχές εναλλάκτη ΖΝΧ

in

½”

½”

½”

½”

½”

Ø καμινάδας

mm

114

114

114

114

114

Εκκένωση

in

1”

1”

1”

1”

1”

Θερμ. επιφάνεια

m2

2.0

2,4

2,8

3,2

3,6

Θερμοκρασία νερού (max)

oC

90

90

90

90

90

Παραγωγή ΖΝΧ

l/min (ΔΤ=25oC)

8.3

11,1

13,8

13,8

17,2

Καυστήρας

kg/h

3

3

3

5

5

Κυκλοφορητής

GRUNDFOS

R1 ¼” ALPHA 2 32/60 ηλεκτρονικός

  • Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και είναι δυνατόν να μεταβληθούν μελλοντικά χωρίς προειδοποίηση, αν τα απαιτούν νέες βελτιώσεις.
  • Για το αέριο καύσιμο απαιτείται καυστήρας αερίου.
  • Συνίσταται η τοποθέτηση δοχείου διαστολή (5-8λτ) στο κύκλωμα του ζεστού νερού.
  • Συνίσταται η τοποθέτηση συμπληρωματικού δοχείου διαστολής 12-18λτ σε σημείο της εγκατάστασης έξω από τη μονάδα.
  • Συνίσταται η τοποθέτηση μαγνητικού διαλυτή αλάτων στην είσοδο του κρύου νερού χρήσης.