Μπόιλερ Λεβητοστασίου ΙΝΟΧ (120-300lt)

ΙΝΟΧ μπόιλερ λεβητοστασίου από 120 έως 300 lt.:

  • με έναν εναλλάκτη θερμότητας.
  • με δύο εναλλάκτες θερμότητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά SN

Τύπος

Χωρ/τητα [lt]

Διάμετρος

[mm]

Ύψος [mm]

Ενσωματωμένη

Αντίσταση [kW]

TIN 120

120

520

1050

4

TIN 160

160

520

1280

4

TIN 200

200

580

1280

4

TIN 300

300

580

1900

4