Μπόιλερ Λεβητοστασίου Κάθετα (150-1.500lt)

Μπόιλερ Λεβητοστασίου κάθετα 150 έως 1.500 lt.
SN – Διπλής Ενέργειας με μια σερπαντίνα
SON – Τριπλής Ενέργειας με δύο σερπαντίνες
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση και εξωτερικό περίβλημα από PVC χρώματος RAL 9006.
  • Πολλαπλές παροχές για σύνδεση αισθητηρίων.
  • Προστασία από διάβρωση με εφυάλωση τιτανίου και ανόδιο προστασίας.
  • Όλα τα σπειρώματα είναι εσωτερικά.
  • Προαιρετικό κιτ με ηλεκτρική αντίσταση ονομαστικής ισχύος 3/4, 5/6/7 kW.
  • Αντοχή του δοχείου σε πίεση μέχρι 10bar.

Περιγραφή

Τύπος

 

SN150

SN200

SN300

SN400

SN500

SN750

SN1000

SN1500

Χωρητικότητα

lt

150

200

300

400

500

750

1000

1500

Ύψος

mm

1070

1340

1420

1470

1720

2000

2050

2310

Ύψος εγκατάστασης

mm

1210

1460

1580

1670

1890

2030

2080

2370

Διάμετρος

mm

560

560

660

750

750

950

1050

1050

Επιφάνεια εναλλαγής

m2

0.75

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.7

3

Ισχύς σερπαντίνας*

kW

25

29

53

62

72

80

105

131

Παροχή σερπαντίνας*

lt/h

610

710

1300

1520

1770

1970

2580

3220

Βάρος

kg

59

73

104

145

167

242

286

329

*Υπολογισμένα κατά DIN 4708 για θερμοκρασίες 80/60/45oC.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά SON

Τύπος

 

SON150

SON200

SON300

SON400

SON500

SON750

SON1000

SON1500

Χωρητικότητα

lt

150

200

300

400

500

750

1000

1500

Ύψος

mm

1070

1340

1420

1470

1720

2000

2050

2310

Ύψος εγκατάστασης

mm

1210

1460

1580

1670

1890

2030

2080

2370

Διάμετρος

mm

560

560

660

750

750

950

1050

1050

Επιφάνεια εναλλαγής

m2

0.74/0.4

0.9/0.6

1.2/0.9

1.5/1

1.8/1.2

2.1/1.4

2.7/1.9

3/2.5

Ισχύς σερπαντίνας

kW

25/15

29/18

53/21

62/27

72/34

80/50

105/32

131/74

Παροχή σερπαντίνας

lt/h

610/370

710/440

1300/520

1520/660

1770/840

1970/1230

2580/1520

3220/1820

Βάρος

kg

65

82

118

160

185

263

315

367

*Υπολογισμένο κατά DIN 4708 για θερμοκρασίες 80/60/45oC.